Siden er under ombygning.

Etik som refleksion og handling
En kritisk undersøgelse af sygeplejens etiske praksis
Jacob Birkler Baggrund

Projektets indfaldsvinkel er den stadig stigende opmærksomhed, der rettes mod etik i sygeplejen i Danmark. Dette ses bl.a. gennem et større fokus på etik i sygeplejestudiet samt udarbejdelsen af etiske retningslinjer for sygeplejersker i klinisk praksis. I reglen vil der på baggrund af disse tiltag, lægges op til refleksion ud fra udvalgte etiske dilemmaer, hvortil etiske teorier anvendes som det typiske analyseredskab. Hertil kommer de mange værdidrøftelser, som indflettes i den etiske praksis. Værdier, som ofte bliver nedfældet i små pamfletter, som står til troende på de enkelte afdelinger. Der synes således at være lagt op til en instrumentel etisk praksis til forskel fra et udgangspunkt i professionens karakterdyder, som tavst oplæres gennem handling.

Forord
Indhold
Introduktion
Del I: Projektets rammer
Del II: Teoretisk ramme
Del III: Empiri og analyse
Del IV: Rekapitulation og progressivt tilbageblik
Del V: Syntese og diskussion
Del VI: Konklusion
Resume
Litteratur